12.6.2021  *  20:35  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY

CPD20 ZEMIAK A TEKVICA


Najväčšia tekvica

VÍŤAZ - p. Gajdoš - najväčší obvod 180 cm
     

p. Krasnovská - najväčší obvod 150 cm
       

p. Molnárová - najväčší obvod najväčšej tekvice 140 cm
 

p. Verdžáková - najväčší obvod 110 cm
 

Najťažší zemiak

p. Ivanková - hmotnosť zemiaku 490 g

VÍŤAZ - p. Sedlická - hmotnosť zemiaku 832 g