22.9.2021  *  16:50  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY

CPD21 HLASOVANIE

Najkrajšia úroda     Najkrajšie jablko     Najčudnejšie čudo

Hlasovať môžete 1 krát za deň z jedného zariadenia (mobil, notebook, počítač). Označte jednu z možností, úrody a stlačte tlačidlo Hlasuj na konci stránky.