12.6.2021  *  20:03  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY

CPD20 HLASOVANIE

Najkrajšia úroda     Najkrajšie jablko     Najčudnejšie čudo

Hlasovať môžete 1 krát za deň z jedného zariadenia (mobil, notebook, počítač). Označte jednu z možností, úrody a stlačte tlačidlo Hlasuj na konci stránky.

p. Belas
 

p. Belasová
 

p. Chocholatá
 

3. miesto (47 hlasov) p. Ivanková
 

1. miesto (64 hlasov) p. Janáková
     

p. Mišková
     

p. Molnárová
     

p. Sedlická
 

sl. Škobranská
 

2. miesto (61 hlasov) p. Verdžáková
   

p. Žofčáková