20.8.2022  *  4:13  
Zalužická škôlka    ||   

REKONŠTRUKCIA HRISKA NA FARE

Minulý rok sa nám podarilo získať peniaze na rekonštrukciu detského ihriska na rímskokatlíckej fary v Zalužiciach.

Uspeli sme u nadácie Reiffeisen banky, kde sa nám aj Vám podarilo minulý rok hlasovaním získať 2000 eur na nové preliezky. Tie budú umiestnené na to istom mieste, ako predchádzajúce preliezky.

Neskôr sme uspeli aj u nadácie banky 365. Tam sme získali 1600 eur primárne na výstavbu ihriska pre hru petang. Okrem tejto netradičnej hry sa naučíme hrať aj niektoré ďalšie netradičné hry, ktoré zakúpime.

Aby sme tieto projekty úspešne zrealizovali, budeme potrebovať aj Vašu dobrovoľnícku prácu. Kedy? Začneme približne po Veľkonočných sviatkoch, všetko sa včas dozviete.