13.6.2024  *  5:28  
Zalužická škôlka    ||   Prostredníctvom Karpatskej nadácie sme získali finančný grant na vybudovanie detského ihriska pri rímskokatolíckej fare v časti Veľké Zalužice. Karpatská nadácia.

Projekt sme nazvali Hrajme sa spolu!. Projekt je určený deťom všetkých vekových kategórií t.j. deťom žijúcim v obci i deťom žijúcim v detskom domove v obci. Je určený aj pre rodičov, starých rodičov i ostatných obyvateľov obce.

Deti trávia väčšinu svojho voľného času doma nezmyselným sledovaním televízie či hraním sa na počítači. Tento problém chceme vyriešiť tým, že samé deti (deti z obce i deti z detského domova v obci) prispejú k tvorbe ihriska, vytvoria si tak k nemu kladný vzťah, pri zábavných aktivitách nájdu nových kamarátov. Pre malých i veľkých návštevníkov ihriska chystáme súťažné a zábavné aktivity.

Kde je ihrisko umiestnené?

Je umiestnené na farskom dvore podľa tohto plánika:Ako vyzerá samotné ihrisko?

Hlavnou časťou ihriska je detské drevené ihrisko Sherwood.


Pri ňom sa budú hojdať deti na týchto prevažovačkách,


vedľa na trávnatom ihrisku kopať góly do fotbalových bránok,

alebo hrať volejbal.