18.5.2022  *  21:42  
Zalužická škôlka    ||   

CPD21 HLASOVANIE
VÝSLEDKY

Najkrajšia úroda

p. Žofčáková (158 hlasov)
     

p. Ivanková (149 hlasov)
 

p. Belasová (69 hlasov)
 

Najkrajšie jablko

p. Bereš (224 hlasov)
     

Najčudnejšie čudo

p. Ťahla (238 hlasov)


Najväčšia tekvica

p. Tkáčiková (obvod 160cm)
   


Najťažší zemiak

p. Ivanková (340 gramov)