13.6.2024  *  6:17  
Zalužická škôlka    ||   Prostredníctvom Karpatskej nadácie sme získali finančný grant vo výške 2462,4 EUR na rekonštrukciu oplotenia asfaltového ihriska a doplnenie detského ihriska na rímskokatolíckom farskom dvore vo Veľkých Zalužiciach.

Projekt sme nazvali Zahrajme sa všetci! Určený je všetkým vekovým kategóriám obyvateľov Zalužíc. Projekt je naplánovaný na obdobie od 1. apríla do 31. augusta 2011. Podrobný časový plán projektu si pozrite nižšie.

Časový plán projektu:

1. Manažovanie projektu - členovia OZ - trvanie: 1.4.2011 - 31.8.2011
2. Informačná kampaň - posledné dva týždne marca
3. Zakúpenie materiálu a komponentov - trvanie: apríl, máj 2011
4. Rekonštrukcia asfaltového ihriska - OZ a dobrovoľníci - trvanie: máj 2011
5. Remeselná výroba (lavičky, betónové kocky) - OZ, p. Belas, p. Janák - trvanie: máj, jún 2011
6. Škvrňáčikov kamarát - deti, mládež - máj, jún 2011
7. Logo nášho tímu - deti - futbalisti - trvanie: začiatok júna 2011
8. Veselý štetec - deti, mládež - prvý týždeň v júli 2011
9. Brigády - OZ, dobrovoľníci, deti, mládež - apríl - júl 2011
10. Ihrisková kniha - mamičky z obce - apríl, august 2011
11. Trávnaté ihrisko - OZ a dobrovoľníci - trvanie: jún 2011
12. Slávnostné otvorenie - OZ, dobrovoľníci - prvá júlová nedeľa 2011
13. Nočná hra - deti, mládež, rodičia, starí rodičia - posledný júlový týždeň 2011
14. Z rozprávky do rozprávky - júl, august 2011
15. Minifutbalová liga - deti - futbalisti - trvanie: júl, august 2011
16. Prázdninové nedeľné popoludnia - OZ, rodičia, p.farár - trvanie: júl, august 2011
17. Údržba ihrísk - OZ, dobrovoľníci - trvanie: apríl - august a po skončení projektu
18. turnaje v minifutbale - seniori - júl, august 2011
19. Šachová škola - deti, mládež, dospelí - júl, august 2011
20. Pestré súťaže - deti, mládež - júl, august 2011
21. Hop hop hip-hop - deti z obce a deti z detského domova - júl, august 2011

Čo bude nové na farskom dvore?

- pribudne nové oplotenie okolo asfaltového ihriska
- zakúpime na ihrisko basketbalové koše a súpravu na volejbal
- v trávnatej časti pribudne chodník z betónových kociek
- vytvoríme záhradné hry ako šachy, človeče nehnevaj sa, škôlka a pod.
- zakúpime tabuľu na kreslenie
- a ešte ďalšie a ďalšie veci, na ktoré si nespomeniem, ale ak prídete na brigády, všetko sa dozviete ako prví