22.9.2021  *  15:45  
Zalužická škôlka    ||    OZNAMY

CPD20 HLASOVANIE

Najkrajšie jablko     Najkrajšia úroda     Najčudnejšie čudo

Hlasovať môžete 1 krát za deň z jedného zariadenia (mobil, notebook, počítač). Označte jednu z možností, úrody jabĺk a stlačte tlačidlo Hlasuj na konci stránky.