15.7.2024  *  22:44  
Zalužická škôlka    ||   Ihrisko na farskom dvore je otvorené.
Ihrisko pri škole je otvorené nepretržite.Stretnutie s rytiermi

Stretnutie s rytiermi sa uskutoční 15. apríla 2018 v komunitnom centre v Zalužiciach v čase od 14.00 do 18.00.
Čaká na Vás prehliadka šermiarskeho umenia, súťaž Vareška o najchutnejší kysnutý závin, výstava zvierat, farmársky rínok, tvorivá dielňa s hlinou, farbami, detský kútik i výtvarná súťaž pre deti.
Tešíme sa na Vás.

Stolný tenis

Dávame do pozornosti možnosť zahrať si stolný tenis v komunitnom centre, kde sme zakúpili stolnotenisový stôl. Len nám zavolajte a my Vám komunitné centrum otvoríme. Vítané sú deti, mládež i dospelí.

Jarný farmársky rínok

sa uskutočnil 2.4.2017 v komunitnom centre od 15.00 do 18.00. Pri organizovaní tohto rínku spolupracujeme aj s Obecným úradom v Zalužiciach, Zemplínskym osvetovým strediskom a Slovenským zväzom chovateľov. V nedelu na Vás čaká dedinský trh, remeselníci a ukážky tradičných remesiel, výstava zajacov, tvorivá dielňa pre deti a detský kútik. Tentokrát sme pre deti pripravili výtvarnú súaž, ktorá nesie názov Zvieratká, jar a ja. Na papier formátu A4 nakreslite, ako sa mení príroda na jar, ako prežívajú jar zvieratá, aké práce robíme v záhrade, čo sa Vám na jari páči a pod. Na zadnú stranu kresby je potrebné napísať svoje meno, adresu a vek. Potom kresbu doneste p. M. Sopkovej na rínok a môžete vyhrať pekné ceny. Na návštevníkov čaká aj milé prekvapenie. Tešíme sa na Vás!

Výstava plodov záhrad CO POĽO DALO, 6. ročník

Už šiestykrát občianske združenie Zalužka za pomoci obecného úradu a miestnych podnikateľov zorganizovalo výstavu úrody spojenú so súťažou. Tohto roku sa nám podarilo vytvoriť kútik pre deti, kde okrem hry si vyskúšali aj techniku plstenia. Každý účastník si odniesol balíček semien a ozdobu z všelieho vosku, kalendár a igelitovú tašku. A ešte jedna špecialita. Pán Puľak vystavoval svoju zbierku chrobákov a vlastnoručne vyrobené dekorácie z dreva. Ďakujem všetkým, ktorí prišli a vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru. Blahoželáme víťazom. O rok sa stretneme a znova prídeme aj s nejakými novinkami. Je sa na čo tešiť. Výstava spolu s trhom sa uskutočnila 2.10.2016 od 15:00 do 18:00 v priestoroch komunitného centra (bývalá knižnica).
Kým sme spočítavali hlasy, otec V. Bajužík požehnal plody úrody.
Počas trvania výstavy a trhov sa súťažilo v týchto kategóriách:
- najkrajšia úroda - 1. miesto: p. Ivanková,
- najkrajšie jablko - 1. miesto: p. Žofčáková,
- najväčšia tekvica (meriame obvod tekvice) - 1. miesto: p. Béreš,
- najäčší zemiak - 1. miesto: p. Belas
- čudo zo záhrady - 1.miesto - klienti denného stacionára,
- veselé tvorenie - 1. miesto - klienti denného stacionára a za deti Emka Škobranská.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili trhu i výstavy a tešíme sa o rok :)

Výstava plodov záhrad Co poľo dalo, 5. ročník

Výstava sa uskutočnila 27. septembra 2015 od 14:00 do 18:00. Bola spojená s dedinským trhom, ktorý je známy pod názvom Farmársky rínok. Zároveň sme vytvorili miesto pre deti, kde sa môžu zahrať a vyskúšať si prácu s cestom.

Program:

Súťažilo sa v týchto kategóriách:

1. Najchutnejšia opálka – súťaž o najkrajšiu úrodu naaranžovanú do jednej opálky alebo košíka.
2. Šumna mi ja, šumna – súťaž o najväčšiu tekvicu.
3. Parobci z dolka – súťaž o najťažší zemiak.
4. Gúľalo sa, gúľalo – súťaž o najkrajšie jablko.
5. Čudo zo záhrady – súťaž o najnezvyčajnejšiu zeleninu, ovocie.
6. Veselé tvorenie – súťaž o tvorivé a nápadité postavenie panáčikov, vecí, zvierat a pod. zo zeleniny a ovocia.

Burza kníh – ide o zber kníh, ktoré už nepotrebujete a chcete ich venovať. Za symbolickú sumu si knihu môžete aj kúpiť. Výťažok bude venovaný knižnici v škole.
Dedinský trh - prezentácia domácich výrobkov Zalužičanov, ktoré sú ponúkané aj na predaj.

Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zorganizovaní tejto príjemnej akcie.

Výstava plodov záhrad CO POĽO DALO a Farmársky rínok

Výstava spolu s trhom sa uskutočnila 27.09.2014 od 15:00 do 18:00 v priestoroch komunitného centra (bývalá knižnica).
V úvode výstavy otec V. Bajužík požehnal plody úrody.
Počas trvania výstavy a trhov sa súťažilo v týchto kategóriách:
- najkrajšia úroda - 1. miesto: p. Ivanková, 2.miesto: p. Belasová, 3. miesto: p. Gajdoš,
- najkrajšie jablko - 1. miesto: p. Chocholatá,
- najväčšia tekvica (meriame obvod tekvice) - 1. miesto: p. Gajdoš,
- najäčší zemiak - 1. miesto: p. Ivanková
- čudo zo záhrady - 1.miesto - p. Belasová .

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili trhu i výstavy a tešíme sa o rok :)

Projekt Farmársky rínok

Zámerom projektu je zriadenie farmárskych trhov v obci Zalužice ... viac info tu.